Archive for the ‘Bedah Buku’ Category

Bab 1 : Barat Laut Afrika & Mesir Pengembaraan Ibn Battutah bermula pada zaman pemerintahan Amir al-Mu’minin, Abu Sa’id ibn Maulana Amir al-Mukminin dan Abu Yusuf ibn ‘Abdil Haq. Abu said ialah seorang mujahid dan dermawan manakala Abu Yusuf pula berjuang dengan penuh keikhlasan untuk menghapuskan kesyirikan dan kekufuran. Ibn Battutah tiba di kota Tilimsan […]


Pengenalan   Ibn Battutah adalah seorang pengembara tersohor semenjak tahun 704H hingga 779H. Nama beliau ialah Abu Abdillah, Muhammad Ibn Ibrahim al-Lawati. Selain Dikenali dengan nama Ibn Battutah beliau juga dikenali dengan gelaran Syamsudin. Ibn Battutah dilahirkan di Tanjah. Beliau tinggal di Tanjah sehinnga berusia 22 tahun. Ibn Battutah memiliki sifat taqwa yang kuat sehingga […]